+48 22 827 72 41 wew. 265 uce@chopin.edu.pl

OFERTA STACJONARNA 2019/2020

 

W roku szkolnym 2019/2020 uruchamiamy nowe cykle szkoleniowo-warsztatowe

 

NOWOŚCI!!!

 

 • ARTYSTA – PRZEDSIĘBIORCA – INNOWATOR

– Ogólnopolska konferencja Artysta – Przedsiębiorca – Innowator

– Umiejętności sprzedażowe I Prowadzenie rozmowy sprzedażowej

– Umiejętności sprzedażowe II Negocjacje, B2B

– Umiejętności sprzedażowe III Prezentacje biznesowe

– Budowanie wizerunku i współpraca z mediami

 

 • SZKOLENIA WSPIERAJĄCE RODZICÓW W PROCESIE EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

– Jak wspierać edukacje dziecka w szkole artystycznej

– Komunikacja z nauczycielem w szkole artystycznej – warsztaty

 

 • SZKOLENIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE ZARZĄDCZE

– Sztuka budowania zespołu – warsztaty dla kadry zarządzającej

– Trening wystąpienia publicznego – warsztaty

 

KONTYNUACJA SZKOLEŃ:

 

 • METODYCZNE INSPIRACJE

– Od formy do interpretacji – warsztaty dla pianistów szkół muzycznych I i II st.

– Słuch harmoniczny gimnastyka nie tylko dla ucha

– Słuch rytmiczny – od symetrii do swobody

– Czytanie nut głosem – jak być skutecznym. Od wyobrażenia do emisji

 

 • PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

– Motywacja w pracy nauczyciela i strategie osiągania celów

– Zarządzanie emocjami – jak przygotować ucznia do występów publicznych

– Osobowość nauczyciela w kontekście nauczania i wychowania

– Komunikacja z rodzicem szkoły artystycznej – warsztaty

– Pułapki oceniania w szkole artystycznej

– Warsztaty pamięci muzycznej

– Inteligencja emocjonalna

– Autoprezentacja – warsztaty dla nauczycieli przystępujących do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

 

Szczegóły już wkrótce na stronie  w zakładce SZKOLENIA www.uce.chopin.edu.pl

 

ZAPRASZAMY!!!

 

OFERTA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH 2019/2020

 

NOWOŚCI!!!

 

 1. Analiza dzieła muzycznego – jak „szkiełko i oko” wspiera poznanie, uczenie się i interpretację muzyki- szkolenie dla nauczycieli wszystkich specjalności w szkołach I i II stopnia

– prowadzenie: dr Grażyna Draus

 1. Neurodydaktyka – jak uczyć się w zgodzie z naturą mózgu- szkolenie dla nauczycieli wszystkich specjalności

– prowadzenie: dr Grażyna Draus

 1. Motywacja w pracy nauczyciela i strategie osiągania celów – szkolenie dla nauczycieli wszystkich specjalności

– prowadzenie: dr Grażyna Draus

 1. Przemiany współczesnej rodziny i dysfunkcjonalność. Praca z dzieckiem z rodziny dysfunkcyjnej

– prowadzenie: dr Jakub Hutek

 1. Postawy rodzicielskie i style wychowania a rozwój młodego muzyka

– prowadzenie: dr Jakub Hutek

 1. Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji a szkolna rzeczywistość. Diagnoza, wsparcie, prewencja

– prowadzenie: dr Jakub Hutek

 1. Warsztaty pamięci muzycznej- do wyboru : formuła dla nauczycieli wszystkich specjalności oraz/lub dla uczniów (szkoły muzyczne I i II stopnia)

– prowadzenie: dr Grażyna Draus

 

KONTYNUACJA:

 

 1. Rola autorytetu – relacja Mistrz i Uczeń w szkole artystycznej

– prowadzenie: prof. zw. dr hab. Zofia Konaszkiewicz

 1. Praca dydaktyczno-wychowawcza w szkole muzycznej w zależności od psychologicznej sylwetki ucznia

– prowadzenie: prof. zw. dr hab. Zofia Konaszkiewicz

 1. Osobowość nauczyciela w kontekście nauczania i wychowania

– prowadzenie: prof. zw. dr hab. Zofia Konaszkiewicz

 1. Trema, presja, stres sceniczny – oswój emocje, pokonaj ograniczenia – do wyboru: formuła dla nauczycieli lub uczniów szkół artystycznych

– prowadzenie: dr Grażyna Draus

 1. Psychologiczne pułapki oceniania szkolnego

– prowadzenie: dr Jakub Hutek

 1. Inteligencja emocjonalna – jak zarządzać emocjami i stresem)

– prowadzenie: Emilia Lipka

 1. Komunikacja pokoleniowa – jak porozumieć się z uczniem i jego rodzicem

– prowadzenie: Magdalena Zalewska

 1. Praca z uczniem zdolnym – diagnoza, wsparcie, motywacja

– prowadzenie: Emilia Lipka

 1. Skuteczne rozwiązywanie konfliktów czyli pozytywna moc sytuacji trudnych

– prowadzenie: Magdalena Zalewska

 1. Konsultacje metodyczne i lekcje pokazowe w wybranej specjalności z poszczególnych grup instrumentów prowadzone przez wybitnych pedagogów – pracowników UMFC

 

Uniwersyteckie Centrum Edukacyjne w indywidualnych przypadkach realizuje szkolenia z zagadnień proponowanych przez daną szkołę lub placówkę.

 

ZAPISY: tel: + 48 22 827 72 41 wew. 265, lub e-mail: uce@chopin.edu.pl

 

Szczegóły już wkrótce na stronie w zakładce SZKOLENIA www.uce.chopin.edu.pl

 

ZAPRASZAMY!!!