+48 22 827 72 41 wew. 265 uce@chopin.edu.pl

Szanowni Kandydaci

UMFC, z uwagi na Covid-19, nie przeprowadza badań audiometrycznych słuchu. Ustalone zostaną nowe terminy badań, o których będziemy informować na naszych stronach internetowych.
Szczegółowe informacje można uzyskać mailowo: rezyseriadzwieku@chopin.edu.pl