Contact

Kierownik UCE - doc. Katarzyna Dudek-Kostrzewa
katarzyna.dudek-kostrzewa@chopin.edu.pl


Koordynator szkoleń - Agata Wardzyńska
agata.wardzynska@adm.chopin.edu.pl
 

Sekretariat UCE - Małgorzata Kozłowska
uce@chopin.edu.pl
tel. +48 (22) 827 72 41 w. 265

Sekretariat pracuje w godzinach 9.00-15.00

Adresy:
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
uce@chopin.edu.pl
ul. Okólnik 2,  00-368 Warszawa

Dom studencki "Dziekanka"
ul. Krakowskie Przedmieście 58/60, 00-927 Warszawa