O nas

Uniwersyteckie Centrum Edukacyjne jest jednostką organizacyjną UMFC

Naszym działaniom przyświecają takie wartości jak: Współpraca, Jakość, Profesjonalizm, Otwartość, Uczciwość, Odpowiedzialność.
Dążymy do holistycznego promowania wartości edukacji poprzez rozwój kwalifikacji zawodowych, kontakt ze środowiskiem wyższej uczelni, integrację i dialog nauczycieli i kadry kierowniczej wszystkich szczebli edukacyjnych szkolnictwa artystycznego.

Osoby odpowiedzialne

Kierownik UCE - doc. Katarzyna Dudek–Kostrzewa

Zespół UCE

prof. Zofia Konaszkiewicz
Zofia Konaszkiewicz – profesor zwyczajny, były kierownik Katedry Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Przez wiele lat była także kierownikiem Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego w tejże Uczelni. Ukończyła studia w zakresie psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, a także w zakresie wychowania muzycznego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina). Na Uniwersytecie Warszawskim studiowała także pedagogikę i odbyła studia doktoranckie z tego zakresu. Stopień doktora i doktora habilitowanego uzyskała na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł naukowy profesora uzyskała w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Ma w swoim dorobku wiele książek i artykułów naukowych z zakresu szeroko rozumianej pedagogiki muzycznej. Głównymi kierunkami zainteresowań  naukowych są:

  • psychopedagogiczne podstawy kształcenia muzyków ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień osobowości;
  • psychopedagogiczne podstawy kształcenia nauczycieli muzyki;
  • wychowawcze i terapeutyczne funkcje muzyki w odniesieniu do osób na różnych etapach rozwojowych;
  • psychopedagogiczne uwarunkowania zawodu tancerza.

Katarzyna Dudek-Kostrzewa
Pedagog, flecistka, absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie fletu prof. Elżbiety Gajewskiej-Gadziny. Stypendystka rządu polskiego w Konserwatorium Królewskim w Brukseli w klasie fletu prof. Marca Grauwelsa i prof. Georga Dumortier. Starszy wykładowca UMFC, w latach 2004-2008 prodziekan Wydziału Edukacji Muzycznej UMFC. Obecnie Kierownik Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego. W latach 2008-2016 współpracownik merytoryczny oraz kierownik Kursu Pedagogicznego Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych. Specjalizuje się w szkoleniach z metodyki ogólnej oraz instrumentów dętych drewnianych.

Agata Wardzyńska
Pedagog, teoretyk muzyki. Absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie oraz  Podyplomowych Studiów Menedżerskich na Uniwersytecie Warszawskim. Nauczyciel dyplomowany, kierownik sekcji teorii muzyki w ZPSM nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie. Wieloletnia Asystentka Zarządu Fundacji Sinfonia Varsovia. W latach 2010-2016 w ramach Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego UMFC prowadziła Metodykę nauczania kształcenia słuchu. Obecnie prowadzi zajęcia z kształcenia słuchu na Wydziale Wokalno-Aktorskim – specjalność Musical oraz na Wydziale Instrumentalnym – specjalność Instrumenty Dęte. Od 2010 w porozumieniu z CEA  jest koordynatorem występów Młodych Muzyków podczas polskich edycji Festiwalu Szalone Dni Muzyki. Regularnie prowadzi kursy przygotowawcze z zakresu teorii muzyki dla kandydatów do szkoły muzycznej II stopnia. W wolnych chwilach jest akompaniatorem w Zespole Tańca Ludowego „Warszawa” działającym przy Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego w Warszawie.