+48 22 827 72 41 wew. 265 uce@chopin.edu.pl

Osoby odpowiedzialne

Kierownik UCE:

st. wyk. Katarzyna Dudek–Kostrzewa

Uniwersyteckie Centrum Edukacyjne jest jednostką organizacyjną UMFC

Naszym działaniom przyświecają takie wartości jak:
Współpraca, Jakość, Profesjonalizm, Otwartość, Uczciwość, Odpowiedzialność.

Dążymy do holistycznego promowania wartości edukacji poprzez rozwój kwalifikacji zawodowych, kontakt ze środowiskiem wyższej uczelni, integrację i dialog nauczycieli i kadry kierowniczej wszystkich szczebli edukacyjnych szkolnictwa artystycznego.

Zespół UCE

prof. Zofia Konaszkiewicz

Zofia Konaszkiewicz – profesor zwyczajny, były kierownik Katedry Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Przez wiele lat była także kierownikiem Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego w tejże Uczelni.

Ukończyła studia w zakresie psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, a także
w zakresie wychowania muzycznego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina). Na Uniwersytecie Warszawskim studiowała także pedagogikę i odbyła studia doktoranckie z tego zakresu. Stopień doktora i doktora habilitowanego uzyskała na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł naukowy profesora uzyskała w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

Ma w swoim dorobku wiele książek i artykułów naukowych z zakresu szeroko rozumianej pedagogiki muzycznej. Głównymi kierunkami zainteresowań  naukowych są:

– psychopedagogiczne podstawy kształcenia muzyków ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień osobowości;

– psychopedagogiczne podstawy kształcenia nauczycieli muzyki;

– wychowawcze i terapeutyczne funkcje muzyki w odniesieniu do osób na różnych etapach rozwojowych;

– psychopedagogiczne uwarunkowania zawodu tancerza.

 

Katarzyna Dudek-Kostrzewa

Pedagog, flecistka, absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie klasy fletu prof. Elżbiety Gajewskiej-Gadziny. Stypendystka rządu polskiego w Konserwatorium Królewskim w Brukseli w klasie fletu prof. Marca Grauwelsa i prof. Georga Dumortier.

Starszy wykładowca UMFC, w latach 2004-2008 prodziekan Wydziału Edukacji Muzycznej UMFC. Obecnie Kierownik Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego.

W latach 2008-2016 współpracownik merytoryczny oraz kierownik Kursu Pedagogicznego Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych. Specjalizuje się w szkoleniach z metodyki ogólnej oraz instrumentów dętych drewnianych.

Magdalena Zalewska

Pedagog, andragog, konsultant metodyczny, edukator. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego.

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina ds. komunikacji. Dydaktyk z bogatym warsztatem i doświadczeniem. Autor ponad kilkudziesięciu programów szkoleniowych. Od 10 lat specjalizuje się w szkoleniach nauczycieli i dyrektorów szkół artystycznych. Przeszkoliła kilka tysięcy nauczycieli w całym kraju.

Specjalizuje się w szkoleniach z pedagogiki, metodyki ogólnej, komunikacji i wystąpień publicznych. Współpracuje m.in. z Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjnych i Szkoleń. Właściciel firmy szkoleniowej Pracownia Leonarda.

Jej charyzmatyczna osobowość i bogata praktyka trenerska gwarantują wyjątkową atmosferę pracy i skuteczność uczenia się. Prywatnie szczęśliwa żona i mama czwórki dzieci.