+48 22 827 72 41 wew. 265

OFERTA SZKOLENIOWA

WRZESIEŃ – CZERWIEC 2018/19

 

uce@chopin.edu.pl,
+ 48 22 827-72-41- wew. 265

 

do pobrania:

Szkolenia stacjonarne

Szkolenia rad pedagogicznych

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W SZKOLENIU

 

ZAPRASZAMY

 

ZAPISY:


               tel: + 48 22-827-72-41 wew.265             
e-mail: uce@chopin.edu.pl
opłata
 – 150 zł płatna na konto:
ALIOR BANK
72 2490 0005 0000 4600 8547 8731

Termin
 Temat
 Prowadzący
22  września 2018 Praca dydaktyczno – wychowawcza w szkole muzycznej w zależności od psychologicznej sylwetki ucznia prof. zw. dr hab.
Zofia Konaszkiewicz
29  września 2018 Współpraca z rodzicami ucznia szkoły artystycznej w obliczu wyzwań XXI wieku Magdalena Zalewska
6 października 2018 Opieka psychologiczno-pedagogiczna w szkole artystycznej. Rola, zadania i praktyczne aspekty pracy kadry pedagogicznej   Jarosław Mirkiewicz
20 października 2018 Osobowość nauczyciela w kontekście nauczania i wychowania

prof. zw. dr hab. 
Zofia Konaszkiewicz

27 października 2018 Problemy młodzieży – praca z nastolatkiem w szkole artystycznej prowadzenie dr Aleksandra Piotrowska
17 listopada 2018        Jak skutecznie wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce? dr Grażyna Draus
17 listopada 2018              Rola autorytetu -relacja Mistrz-Uczeń w szkole artystycznej. prof. zw. dr hab.

Zofia Konaszkiewicz

1 grudnia 2018          Praca z uczniem zdolnym posiadającym jednocześnie dysfunkcje rozwojowe- techniki i narzędzia pracy Jarosław Mirkiewicz
8 grudnia 2018    Dyktando muzyczne –dostrzec, zrozumieć zapisać (metodyka pisania dyktand) dr Grażyna Draus
15 grudnia 2018   Skuteczne rozwiązywanie konfliktów czyli pozytywna moc sytuacji trudnych Magdalena Zalewska
19 stycznia 2019     Wypalenie zawodowe nauczyciela szkoły artystycznej – zrozumienie nautry zjawiska, profilaktyka, wczesne interwencje Jarosław Mirkiewicz
16 lutego 2019 Inteligencja emocjonalna – jak zarządzać emocjami i stresem Emilia Lipka
23 lutego 2019    Pamięć muzyczna- jak uczyć się skutecznie dr Grażyna Draus
9 marca 2019 Komunikacja pokoleniowa – jak porozumieć się z uczniem i jego rodzicem Magdalena Zalewska
16 marca 2019            Prawo pracy  w praktyce nauczyciela Piotr Michej
23 marca 2019     Opracowanie i ewaluacja programów profilaktyczno-wychowawczych w szkołach artystycznych Jarosław Mirkiewicz
6 kwietnia 2019      Trema, presja, stres sceniczny – oswój emocje pokonaj ograniczenia dr Grażyna Draus
13 kwietnia 2019 Praca z uczniem zdolnym – diagnoza, wsparcie, motywacja Emilia Lipka
18 maja 2019     Autoprezentacja- wypowiedzi, sygnały niewerbalne – warsztaty dla nauczycieli przystępujących do egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego               Agnieszka Hejduk-Domańska