+48 22 827 72 41 wew. 265 uce@chopin.edu.pl

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

 

  • ZARZĄDZANIE EMOCJAMI – JAK PRZYGOTOWAĆ UCZNIA DO WYSTĘPÓW PUBLICZNYCH

termin: 30 listopada   2019

w programie:

          – Fakty i mity na temat tremy przed występem u uczniów

          – Praktyczne wskazówki eliminowania napięcia przed występem

          – Metody na ćwiczenie koncentracji i bycia „tu i teraz”

          – Współpraca z rodzicem i zestaw praktycznych ćwiczeń „do domu”

          – Profesjonalna audycja klasowa- jak wykorzystać moment do konstruktywnej informacji zwrotnej

prowadzenie: Agnieszka Hejduk-Domańska/Magdalena Zalewska

 

  • PUŁAPKI OCENIANIA W SZKOLE ARTYSTYCZNEJ

termin: 7 grudnia  2019

w programie:

          – Rola i funkcje oceny w procesie kształcenia

          – Najczęstsze błędy w ocenianiu

          – Narzędzia do radzenia sobie z pułapkami oceniania

prowadzenie: dr Jakub Hutek

 

  • MOTYWACJA W PRACY NAUCZYCIELA I STRATEGIE OSIĄGANIA CELÓW

termin: 1 lutego 2020

w programie:

          – Motywacja, jej cechy, narzędzia pozwalające na zwiększenie poziomu zaangażowania

          – Relacje nauczyciel-uczeń

          – Budowa i osiąganie indywidualnych celów

prowadzenie: dr Grażyna Draus

 

  • POJĘCIE INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ,BUDOWANIE I ROZWIJANIE ŚWIADOMOŚCI EMOCJONALNEJ

termin: 22 lutego  2020

w programie:

          – Emocje-czym są jakie pełnią funkcje

          – Znaczenie IE w kształtowaniu poczucia własnej wartości a także funkcjonowaniu w grupie społecznej w środowisku szkolnym i zawodowym

          – Metody radzenia sobie z trudnymi emocjami i stresem

prowadzenie: Emilia Lipka

 

  • OSOBOWOŚĆ NAUCZYCIELA W KONTEKŚCIE NAUCZANIA I WYCHOWANIA

termin: 29 lutego  2020

w programie:

          – Dojrzałość nauczyciela a praca dydaktyczno-wychowawcza

          – Koncepcja rozwoju osobowości nauczyciela

prowadzenie: prof. dr hab. Zofia Konaszkiewicz

 

  • KOMUNIKACJA Z RODZICEM SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ- WARSZTATY

termin: 21 marca  2020

w programie:

          – Wyzwania pedagogiczne XXI w.,

          – Rola komunikacji nauczyciel- rodzic,

          – Stawianie i egzekwowanie wymagań edukacyjnych,

          – Konstruktywna informacja zwrotna

          – Techniki komunikacyjne we współczesnej szkole

prowadzenie: Magdalena Zalewska

 

  • WARSZTATY PAMIĘCI MUZYCZNEJ

termin: 4 kwietnia  2020

w programie:

          – Funkcjonowanie mózgu

          – Preferencje sensoryczne

          – Mechanizmy zapamiętywania

          – Praktyczne wskazówki jak ćwiczyć pamięć i koncentrację

          – Wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce

prowadzenie: dr Grażyna Draus

 

  • AUTOPREZENTACJA- WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

termin: 16 maja 2020

w programie:

          – Słowa, zachowania, sygnały niewerbalne w procesie komunikacji

          – Przygotowanie prezentacji

          – Symulacja wystąpienia przed komisją egzaminacyjną

          – Konstruktywna informacja zwrotna