20 IV 2020 r.

Uniwersyteckie Pogotowie Edukacyjne

 

 

Szanowni Państwo,

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uniwersyteckiego Centrum Edukacyjnego w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19  Centrum Edukacyjne postanowiło wyjść naprzeciw trudnej sytuacji zadbać o Państwa oferując program UNIWERSYTECKIE POGOTOWIE EDUKACYJNE do realizacji w miesiącach 27 kwietnia –  30 czerwca 2020.

Pragniemy zaoferować:

  • nieodpłatne wsparcie w bezpiecznej formie proponując udostępnianie przygotowanych dla Państwa prezentacji
    w najbardziej przydatnej tematyce w obecnej rzeczywistości.
  • możliwość skorzystania z indywidualnej konsultacji on-line, w uzgodnionym terminie, w najbardziej palących problemach związanych z nauczaniem zdalnym. 

Sprawdź ofertę, skontaktuj się z nami uce@chopin.edu.pl

Zespół UCE