Kurs konsultacyjny dla kandydatów na studia (2022/2023)

ZAJĘCIA KURSOWE dla kandydatów na studia odbędą się online za pomocą platformy MICROSOFT TEAMS, w terminach zgodnych z podanymi poniżej harmonogramami.

Kurs odbędzie się w następujących modułach:
– Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki (16 godzin)
 Wydział Dyrygentury Symfoniczno-Operowej (16 godzin)
– Wydział Instrumentalny (8 godzin)
– Wydział Wokalno-Aktorski (8 godzin)
– Wydział Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki (10 godzin)
 Wydział Reżyserii Dźwięku (16 godzin)
– Wydział Muzyki Kościelnej (12 godzin)
– Wydział Tańca (8 godzin)
– Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej (10 godzin)
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki - Białystok 

 
Koszt udziału w kursie:
moduł 16 godzinny - 500 zł (pięćset złotych)
moduł 12 godzinny – 380 zł (trzysta osiemdziesiąt złotych)
moduł 10 godzinny – 320 zł (trzysta dwadzieścia złotych)
moduł 8 godzinny – 280 zł (dwieście osiemdziesiąt złotych)
moduł 4 godzinny – 200 zł (dwieście złotych)

Płatność jednorazowo – pełna kwota do 14 marca 2022 

Opłatę za udział w kursie należy uiścić przelewem na odpowiedni rachunek bankowy: 
Warszawa - ALIOR BANK S.A. 72 2490 0005 0000 4600 8547 8731
Białystok - 
ALIOR BANK S.A. 90 2490 0005 0000 4600 3035 4374
Wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Jedyny przypadek zwrotu wpłaty, to odwołanie kursu z przyczyn niezależnych od organizatora.

Wszyscy zainteresowani proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line:

- dla kandydatów na studia w WarszawieFormularz zgłoszeniowy online na kurs konsultacyjny - WARSZAWA 
kontakt: agata.wardzynska@adm.chopin.edu.pl

- dla kandydatów na studia w Białymstoku: Formularz zgłoszeniowy online na kurs konsultacyjny - BIAŁYSTOK
kontakt: filia@chopin.edu.pl

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.