Kurs konsultacyjny dla kandydatów na studia (2023/2024)

 Informacje na temat kursu konsultacyjnego ukażą się na początku lutego 2023