Szkolenia na życzenie (dla rad pedagogicznych)

ROK SZKOLNY 2022/2023
Szkolenia odbywają się zdalnie lub stacjonarnie w siedzibie danej szkoły lub placówki

Koszt szkolenia:
szkolenie dwumodułowe - 4 godziny dydaktyczne - wersja zdalna 1300 zł, wersja stacjonarna 1900 zł
szkolenie trzymodułowe - 6 godzin dydaktycznych - wersja zdalna 1500 zł, wersja stacjonarna 2200 zł