Szkolenia na życzenie (dla rad pedagogicznych)

ROK SZKOLNY 2021/2022
Szkolenia odbywają się zdalnie lub stacjonarnie w siedzibie danej szkoły lub placówki

Koszt szkolenia:
szkolenie dwumodułowe - 4 godziny dydaktyczne - wersja zdalna 1200 zł, wersja stacjonarna 1800 zł
szkolenie trzymodułowe - 6 godzin dydaktycznych - wersja zdalna 1400 zł, wersja stacjonarna 2000 zł