Jakub Hutka

Rozwój człowieka - rozwój pedagoga. O znaczeniu rozwoju człowieczeństwa w perspektywie pedagogicznej.

Rozwój człowieka w jego aspekcie psychicznym jest skomplikowanym procesem, który trudno uchwycić. Na jego rozwój wpływa wiele czynników, w tym uwarunkowania genetyczne, społeczne, jak również własna aktywność jednostki. W takiej perspektywie dokonuje się również rozwój nauczyciela-muzyka, który przenosi zmiany w swoim człowieczeństwie na pracę z uczniem w szkole muzycznej.