Konsultacje metodyczne i lekcje pokazowe

Uniwersyteckie Centrum Edukacyjne na specjalne zamówienie organizuje konsultacje metodyczne oraz lekcje pokazowe we wszystkich specjalnościach, prowadzone przez wybitnych pedagogów UMFC. Konsultacje lub lekcje są realizowane na podstawie wcześniejszych indywidualnych uzgodnień dotyczących szczegółów szkolenia pomiędzy zamawiającym, wybranym wykładowcą i Uniwersyteckim Centrum Edukacyjnym.