Piotr Dylewski

Podstawy edycji nut w darmowym programie MuseScore

Celem szkolenia jest poznanie i praktyczne opanowanie funkcji programu MuseScore niezbędnych do samodzielnego tworzenia i edytowania zapisu nutowego na komputerze. Omówione zostaną i utrwalone w formie ćwiczeń zagadnienia: począwszy od pierwszego zetknięcia się z programem, poprzez wprowadzanie nut i innych elementów zapisu, po formatowanie i przygotowanie do druku.

Excel – tworzenie i edytowanie arkuszy kalkulacyjnych

Uczestnicy szkolenia poznają oraz utrwalą w formie ćwiczeń podstawowe funkcje programu Excel, w tym: wprowadzanie, edycję i formatowanie danych, wykorzystanie prostych formuł obliczeniowych, tworzenie arkuszy dostosowanych do indywidualnych potrzeb.