prof. dr hab. Zofia Konaszkiewicz

Rola autorytetu – relacja Mistrz i Uczeń w szkole artystycznej

Psychologiczne i pedagogiczne warunki pełnienia roli nauczyciela autorytet pedagoga – artysty, relacja mistrz – uczeń w kształceniu artystycznym,  potrzeby psychologiczne i pedagogiczne uczniów)

Praca dydaktyczno- wychowawcza w szkole muzycznej w zależności od psychologicznej sylwetki ucznia.

Rozpoznanie sylwetki psychologicznej ucznia, koncepcje typów osobowości, analiza przypadków edukacyjnych, wymiana doświadczeń pedagogicznych)

Osobowość nauczyciela w kontekście nauczania i wychowania

Dojrzałość nauczyciela a praca dydaktyczno-wychowawcza, koncepcja rozwoju osobowości nauczyciela