Konsultacje metodyczne i lekcje pokazowe

Konsultacje metodyczne i lekcje pokazowe w wybranej specjalności prowadzone przez wybitnych pedagogów UMFC

Konsultacje są realizowane na podstawie wcześniejszego uzgodnienia szczegółów szkolenia pomiędzy zamawiającym i Uniwersyteckim Centrum Edukacyjnym