+48 22 827 72 41 wew. 265

 

JM Rektor prof. dr hab. Klaudiusz Baran oraz Centrum Edukacyjne 

Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

serdecznie zapraszają na Ogólnopolską Konferencję:

ARTYSTA-PRZEDSIĘBIORCA-INNOWATOR!!!

18 października 2019 r. godz. 11.00-17.00

UMFC Warszawa, ul. Okólnik 2 (sala im. H. Melcera)

więcej informacji

 

 

Patron medialny – Radio dla Ciebie

Misja

Misją Uniwersyteckiego Centrum Edukacyjnego jest rozwój, dialog i integracja
środowisk szkolnictwa artystycznego wszystkich szczebli edukacyjnych.

Cel

Działalność Uniwersyteckiego Centrum Edukacyjnego obejmuje kształcenie i doskonalenie kadry nauczycielskiej dla potrzeb szkolnictwa, w tym szkolnictwa artystycznego wszystkich stopni oraz kadry uniwersyteckiej dla potrzeb szkolnictwa wyższego.

DLA KOGO?

Nasze działania kierujemy do:

  • nauczycieli, kadry kierowniczej
  • pracowników administracji szkół artystycznych
  • studentów, absolwentów UMFC
  • pracowników UMFC (kadry dydaktycznej i administracyjnej)
  • pracowników dydaktycznych i administracyjnych innych wyższych uczelni

JAK PRACUJEMY?

Nasze cele realizujemy poprzez:

  • prowadzenie szkoleń, warsztatów i konferencji adresowanych do dyrektorów i nauczycieli szkół artystycznych i innych placówek

  • prowadzenie szkoleń, warsztatów i konferencji adresowanych do studentów, absolwentów i pracowników UMFC i innych wyższych uczelni