+48 22 827 72 41 wew. 265

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ ARTYSTA-PRZEDSIĘBIORCA-INNOWATOR!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

w imieniu JM prof. dr. hab. Klaudiusza Barana Centrum Edukacyjne Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina ma przyjemność zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Artysta-Przedsiębiorca-Innowator.

 

 

Konferencja odbędzie się 18 października 2019 r. w godzinach 11.00-17.00 w UMFC,

ul. Okólnik 2 w Warszawie (Sala im. H. Melcera).

 

 

W programie między innymi:

 • wykład inauguracyjny JM prof. dr. hab. Klaudiusz Barana,
 • wykłady innych pedagogów,
 • debaty oraz warsztaty dotyczące promowania edukacji artystycznej w zakresie kompetencji przedsiębiorczych, budowania własnej marki, znaczenia i rodzajów działań innowacyjnych wśród artystów, roli negocjacji i mediacji,
 • wymiana doświadczeń, inspiracja edukacyjna i artystyczna.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionej Karty zgłoszeniowej dostępnej na stronie uce.chopin.edu.pl do 5.10.2019 r.

Udział w konferencji jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń.

Ilość miejsc ograniczona.

 

 

Zapraszamy serdecznie!!!

 

 

Zespół UCE

 

 

Misja

Misją Uniwersyteckiego Centrum Edukacyjnego jest rozwój, dialog i integracja
środowisk szkolnictwa artystycznego wszystkich szczebli edukacyjnych.

Cel

Działalność Uniwersyteckiego Centrum Edukacyjnego obejmuje kształcenie i doskonalenie kadry nauczycielskiej dla potrzeb szkolnictwa, w tym szkolnictwa artystycznego wszystkich stopni oraz kadry uniwersyteckiej dla potrzeb szkolnictwa wyższego.

DLA KOGO?

Nasze działania kierujemy do:

 • nauczycieli, kadry kierowniczej
 • pracowników administracji szkół artystycznych
 • studentów, absolwentów UMFC
 • pracowników UMFC (kadry dydaktycznej i administracyjnej)
 • pracowników dydaktycznych i administracyjnych innych wyższych uczelni

JAK PRACUJEMY?

Nasze cele realizujemy poprzez:

 • prowadzenie szkoleń, warsztatów i konferencji adresowanych do dyrektorów i nauczycieli szkół artystycznych i innych placówek
 • prowadzenie szkoleń, warsztatów i konferencji adresowanych do studentów, absolwentów i pracowników UMFC i innych wyższych uczelni