Kurs konsultacyjny dla kandydatów na studia (2021/2022)

ZAJĘCIA KURSOWE dla kandydatów na studia odbędą się online za pomocą platformy MICROSOFT TEAMS.

TERMINY SPOTKAŃ zgodnie z podanymi poniżej harmonogramami

Kurs odbędzie się w następujących modułach:
Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki (16 godzin)
Wydział Dyrygentury Symfoniczno-Operowej (16 godzin)
Wydział Instrumentalny (8 godzin)
Wydział Wokalno-Aktorski (4 godziny)
Wydział Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki (10 godzin)
Wydział Reżyserii Dźwięku (16 godzin)
Wydział Muzyki Kościelnej (8 godzin)
Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej (10 godzin)
 

Koszt udziału w kursie:
moduł 16 godzinny - 500 zł (pięćset złotych)
moduł 10 godzinny – 320 zł (trzysta dwadzieścia złotych)
moduł 8 godzinny – 280 zł (dwieście osiemdziesiąt złotych)
moduł 4 godzinny – 200 zł (dwieście złotych)

Płatność jednorazowo – pełna kwota do 5 marca 2021 lub w dwóch równych ratach - pierwsza do 28 lutego 2021 oraz druga do 10 marca 2021 r.

Opłatę za udział w kursie należy uiścić przelewem na odpowiedni rachunek bankowy: 
Warszawa - ALIOR BANK S.A. 72 2490 0005 0000 4600 8547 8731
Wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Jedyny przypadek zwrotu wpłaty, to odwołanie kursu z przyczyn niezależnych od organizatora.

Wszyscy zainteresowani proszeni są wypełnienie Karty zgłoszeniowej na kurs konsultacyjny - Warszawa  i przesłanie jej mailem do dnia 5 marca 2021 na adres: uce@chopin.edu.pl.

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.