dr Joanna Kaniewska-Eröd

Trening ruchowo-mentalny i fizjologia muzyki

Sprawność fizyczna i mentalna odgrywa w życiu codziennym muzyka ogromną rolę. Kreacja artystyczna  wymaga bowiem integracji kilku płaszczyzn, m.in. emocjonalnej, duchowej, intelektualnej, czy ruchowej, które ściśle ze sobą współpracują i przyczyniają się do autentyczności osobistej wypowiedzi. Trening ruchowo-mentalny FIVE dynamics to metoda bazująca na mindfulness, łącząca w sobie ważne dla muzyków elementy aktywności psychofizycznej, które dopełniają się między sobą i prowadzą do szeroko pojętego rozwoju świadomości ciała i umysłu. Celem treningu jest odkrywanie i umiejętne wykorzystywanie indywidualnego potencjału, oraz zachowanie entuzjazmu, zdrowia i energii w wykonywaniu zawodu muzyka.

Tematy w zakresie ruchowym:
•  aktywowanie energii
•  odprężenie
•  praca nad postawą
•  ruch i kondycja fizyczna
•  wyraz

Tematy w zakresie treningu mentalnego:
•  poczucie własnej wartości
•  Sympaticus & Parasympaticus
•  mental management
•  kompetencja sceniczna
•  siła autentyczności