dr Joanna Kaniewska-Eröd

Trening ruchowo-mentalny i fizjologia muzyki

Sprawność fizyczna i mentalna odgrywa w życiu codziennym muzyka ogromną rolę. Kreacja artystyczna wymaga bowiem integracji kilku płaszczyzn, m.in. emocjonalnej, duchowej, intelektualnej, ruchowej, które ściśle ze sobą współpracują i przyczyniają się do autentyczności osobistej wypowiedzi.

Trening ruchowo-mentalny FIVE dynamics to metoda łącząca w sobie ważne dla muzyków elementy aktywności psychofizycznej, które dopełniają się między sobą i prowadzą do szeroko pojętego rozwoju świadomości ciała i umysłu. Celem treningu jest odkrywanie i umiejętne wykorzystywanie indywidualnego potencjału oraz zachowanie entuzjazmu, zdrowia i energii w wykonywaniu zawodu muzyka.

 

5 elementów pracy z ciałem:

  • Aktywowanie energii

rozgrzewka → koncentracja → poczucie centrum

  • Odprężenie

oddech→ spokój i balans → odprężenie po próbach/koncertach

  • Praca nad postawą

świadomość ciała → prosta postawa → promieniująca prezencja

  • Fizjologia muzyki w grze na instrumencie

           swoboda ruchu → komfort gry  → harmonia z instrumentem

  • Ruch & kondycja fizyczna

dynamika sceniczna → kreatywność ruchowa→ witalność dla Twojej muzyki

 

 

5 elementów treningu mentalnego:

 

  • Poczucie własnej wartości

stabilność emocjonalna, zdrowa motywacja, konstruktywna interakcja z innymi

 

  • Balans mentalny

metody odprężenia umysłu, gospodarowanie energią ciała i umysłu, sposoby radzenia sobie z tremą

 

  • Wizja, motywacja i strategia

siła wyobraźni, wyznaczanie i realizacja celów, efektywność ćwiczenia na instrumencie z wykorzystaniem treningu mentalnego

 

  • Kompetencja sceniczna

mentalne przygotowanie do koncertów, koncentracja na scenie, konstruktywna refleksja po występie

 

  • Pasja i siła autentyczności

Zadowolenie i satysfakcja z wykonywanego zawodu, life/work balance, prewencja "burn out"