Consultation course (for candidates for the first year of studies in the academic year 2023/2024)

Drodzy Kandydaci,
witamy Was serdecznie w progach naszej uczelni. Jeśli chcecie poczuć się pewniej i bezpieczniej podczas egzaminów wstępnych 2023/24, zapraszamy do wzięcia udziału w Kursie Konsultacyjnym prowadzonym przez pedagogów UMFC.

WARSZAWA
ZAJĘCIA KURSOWE w Warszawie dla kandydatów na studia odbędą się online za pomocą platformy MICROSOFT TEAMS, w terminach zgodnych z podanymi poniżej harmonogramami:

– Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki (16 godzin)

– Wydział Dyrygentury Symfoniczno-Operowej (16 godzin)

– Wydział Instrumentalny (8 godzin)

– Wydział Wokalno-Aktorski (8 godzin)

– Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Rytmiki (10 godzin)

– Wydział Reżyserii Dźwięku (16 godzin)

– Wydział Muzyki Kościelnej (12 godzin)

 Wydział Tańca (8 godzin)

– Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej (10 godzin)

Wszyscy zainteresowani proszeni są wypełnienie Formularza zgłoszeniowego online - na kurs konsultacyjny - Warszawa


BIAŁYSTOK
ZAJĘCIA KURSOWE w Filii w Białymstoku odbędą się w formie stacjonarnej w terminach zgodnych z podanymi poniżej harmonogramami:

Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki - Białystok (16 godzin, 12 godzin, 8 godzin)

Wszyscy zainteresowani proszeni są wypełnienie Formularza zgłoszeniowego - na kurs konsultacyjny - Białystok


KOSZT UDZIAŁU W KURSIE WYNOSI (WARSZAWA i BIAŁYSTOK):

moduł 16 godzinny - 600 zł (sześćset złotych)
moduł 12 godzinny – 450 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych)
moduł 10 godzinny – 380 zł (trzysta osiemdziesiąt złotych)
moduł 8 godzinny – 300 zł (trzysta złotych)

WARSZAWA
Płatność: jednorazowo – pełna kwota do 13 marca 2023 lub w dwóch równych ratach - pierwsza do 28 lutego 2023 oraz druga do 25 marca 2023 r.
BIAŁYSTOK
Płatność: jednorazowo – pełna kwota do dnia 10 marca 2023 r. lub w dwóch równych ratach - pierwsza do 10 marca 2023 r. oraz druga do 10 kwietnia 2023 r.


Opłatę za udział w kursie należy uiścić przelewem na odpowiedni rachunek bankowy:
Warszawa - ALIOR BANK S.A. 72 2490 0005 0000 4600 8547 8731
Białystok - ALIOR BANK S.A.  90 2490 0005 0000 4600 3035 4374

 

Wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Jedyny przypadek zwrotu wpłaty, to odwołanie kursu z przyczyn niezależnych od organizatora.

Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować mailowo na adres:
WARSZAWA - agata.wardzynska@adm.chopin.edu.pl 
BIAŁYSTOK - filia@chopin.edu.pl

TERMIN ZGŁOSZEŃ:
WARSZAWA - zgłoszenia przyjmowane są do 13 marca 2023 r.
BIAŁYSTOK - zgłoszenia przyjmowane są do 10 marca 2023 r.

Serdecznie zapraszamy!