Agnieszka Hejduk-Domańska

Autoprezentacja – warsztataty dla nauczycieli przystępujących do postępowań egzaminacyjnych lub kwalifikacyjnych na kolejne stopnie awansu zawodowego

Słowa, zachowania, sygnały niewerbalne w procesie komunikacji
Przygotowanie prezentacji
Symulacja wystąpienia przed komisją
Konstruktywna informacja zwrotna

Jak budować wizerunek szkoły artystycznej

Refleksja na temat budowania marki
Omówienie  wybranych elementów kształtujących wizerunek
Ćwiczenia  służące budowie wizerunku szkoły

iczenia  służące budowie wizerunku szkoły